Radość dzieci w rękach burmistrza

Na razie na papierze, ale już jest pierwszy zarys planowanego do budowy kompleksu przy Zespole Szkół nr 2. - Projekt, który właśnie przedstawiłam Radzie Rodziców obejmuje całościowy plan sportowego zagospodarowania placu przed szkolnym parkingiem i przed halą sportową - cieszy się dyrektor Zespołu Krystyna Estkowska.

- A obejmuje on naprawdę wszechstronne i poważne przedsięwzięcie, które znakomicie poprawi warunki życia mieszkańców naszej dzielnicy. Projekt przewiduje więc odwodnienie terenu, jego oświetlenie i nagłośnienie i wreszcie budowę 3 boisk do koszykówki 26m x 14m, 2 boisk do siatkówki 18m x 9m, 1 boiska do piłki ręcznej i do szóstek piłkarskich (np. piłka nożna) 40m x 20m, 2 kortów tenisowych 11m x 24m oraz bieżnia 4 torowa – 60 m (łącznie 72,5) i bieżni dwutorowej dookoła boiska 200 m.

Projekt w swoich "szczegółach" przewiduje zastosowanie najnowocześniejszych, wielokolorowych materiałów do budowy i wyposażenia, włącznie z nawierzchniami poliuteranowymi, piłkochwytami itp.

Teraz mieszkańcy Popław muszą się uzbroić jedynie w cierpliwość, bowiem tylko od władz miasta zależy rozpoczęcie procedur przetargowych i wyłonienia wykonawcy inwestycji

JK