Wspieramyklub.pl

W 2014 roku Nadnarwianka Pułtusk przystąpiła do programu WspieramyKlub.pl czyli platformy społecznościowo-informatycznej, której celem jest wsparcie finansowe klubów i organizacji sportowych w Polsce.

Podmioty sportowe, w tym m.in. Nadnarwianka, które podpisały umowę zrzeszeniową i prowadzą aktywnie profile klubowe, są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowe z zysku wygenerowanego przez platformę. Platformę WspieramyKlub.pl objęło swoim patronatem Ministerstwo Sportu i Turystyki, co dodatkowo podkreśla rangę programu. Każdy kto działa na rzecz sportu doskonale wie jak trudno jest pozyskać środki finansowe na działalność klubu, tak więc zachęcamy do zainteresowania się tym programem. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej

www.wspieramyklub.pl.