MOPS w Domu Nauczyciela?

Jakiś czas temu w pułtuskim MOPS-ie odbyło się spotkanie z burmistrzem, poświęcone bezpieczeństwu pracowników tej instytucji, a związane z listem ministra Władysława Kamysza "w sprawie podjęcia działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej na szczeblu gminy i powiatu."

Czytaj więcej...

Drogi pod lupą

Trwają kolejne wizytacje nowego burmistrz na drogach gminnych i skrupulatne planowanie tego, co ma być robione w pierwszej kolejności, bo budżetowe pieniądze są przecież ograniczone

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie bez przyszłości

W kampanii wyborczej nasz nowy, rzutki burmistrz wyrażał ogromną troskę o zaniedbane koszary po jednostce wojskowej. Gdy jednak przyszło do spotkania z właścicielką terenu – na spotkanie się nie stawił

Czytaj więcej...