Z wizytą u... siebie

Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz wybrał się na pierwszą gospodarską wizytę. Towarzyszyli mu pracownicy UM – Koletta Krawczyk, Justyna Zawrot, Piotr Kazimierczak oraz niżej podpisana dziennikarka "Tygodnika Pułtuskiego"

Burmistrz Nuszkiewicz - chociaż już wcześniej odbył spacer ulicami miasta w celu przybliżenia  sobie najważniejszych i widocznych  gołym okiem problemów miejskich -  na wizytę gospodarską wyjechał z określonym planem i w wyznaczonym celu. Wynikał on z rozmów z interesantami w Ratuszu, a tych  od tygodni  przewinęły się tam  tłumy.

  Zakres penetracji terenu  był rozległy (Rynek, Baltazara, Batalionów Chłopskich, Nowaka, Ogrodowa,  Słoneczna, Harcerska, Mickiewicza, Warszawska i Nasielska,  osiedle Pana Tadeusza i Wyszkowskie oraz Żabia i Wąska) i pod różnopłaszczyznowym kątem (stan dróg, mostków, budynków, placów zabaw, alejek, roślinności, oświetlenia, alejek Gomulickiego, kanałków, d. amfiteatru, Wzgórze Abrahama, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych).