Konkurs świąteczny

 „NAJATRAKCYJNIEJSZA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE PUŁTUSK”


REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Organizatorami Konkursu „NAJATRAKCYJNIEJSZA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE PUŁTUSK” są:

 • Burmistrz Miasta Pułtusk

 • Redaktor Naczelny Tygodnika Pułtuskiego

 1. CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie najatrakcyjniejszych na terenie Gminy Pułtusk wystrojów świątecznych domów jednorodzinnych, balkonów, okien mieszkań indywidualnych, witryn placówek handlowych, usługowych i przedsiębiorstw.

 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Gminy Pułtusk w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 3. Tworzenie i wzmacnianie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia w miejskiej przestrzeni publicznej.

 4. Promocja kreatywności mieszkańców Gminy Pułtusk w zakresie rozwiązań dekoracyjnych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Czas trwania konkursu: 8 grudnia 2014 r. – 9 stycznia 2015 r.

 2. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:

 • wystrój domów jednorodzinnych, balkonów, okien mieszkań indywidualnych,

 • wystrój witryn placówek handlowych, usługowych, instytucji i przedsiębiorstw.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Do wypełnionego i podpisanego formularza należy dołączyć dwa zdjęcia dekoracji świątecznej:
  jedno wykonane w ciągu dnia i jedno w nocy.

 2. Zgłoszenia winien dokonać właściciel domu, mieszkania, placówki handlowej, dyrektor/prezes przedsiębiorstwa lub osoba reprezentująca właściciela/dyrektora.

 3. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w redakcji Tygodnika Pułtuskiego, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
  – pok. 32, lub można je pobrać ze strony www.pultusk.pl.

 4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami należy złożyć w Samodzielnym Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku – pokój 32 lub po zeskanowaniu przesłać na adres e-mail: andrzej.popowicz@pultusk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.

 1. OCENA I NAGRODY

 1. Zgłoszone do udziału w Konkursie obiekty zostaną zaprezentowane na łamach Tygodnika Pułtuskiego.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 16 stycznia 2014 r.

 3. Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

 4. Jury oceniać będzie: oryginalność i atrakcyjność dekoracji, jej walory estetyczne oraz nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej.

 5. Decyzje Jury są ostateczne.

 6. Zwycięzca każdej kategorii (wystrój domu i placówki) otrzyma nagrodę.

 7. O wynikach Konkursu i sposobie wręczenia nagród laureaci powiadomieni zostaną pisemnie w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. Ponadto wyniki Konkursu opublikowane zostaną w Tygodniku Pułtuskim oraz na stronach internetowych www.pultusk.pl, www.pultuszczak.pl, www.facebook.com/pultuski, www.facebook.com/gmpultusk.

 8. W ramach Konkursu Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody specjalnej mieszkańców uczestniczących
  w otwartym plebiscycie SMS. Regulamin i szczegółowe warunki plebiscytu opublikowane zostaną na łamach Tygodnika Pułtuskiego oraz na stronie www.pultuszczak.pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie/przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez niniejszy Regulamin.

 2. Więcej informacji nt. Konkursu można uzyskać w Samodzielnym Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku – pokój 32, tel. 23 692 83 07.

 3. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronach internetowych: www.pultusk.pl
  oraz www.pultuszczak.pl.