Powiat

Pewnym krokiem w przyszłość z I Liceum Ogólnokształcącym CN-B w Pułtusku

Od 1 września 2013 roku w Pułtusku, w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. New Britain1, prężnie funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowego. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży zarówno z Pułtuska jak i okolic. Ponieważ oprócz przedmiotów realizowanych w liceum ogólnokształcącym szkoła realizuje zajęcia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące CN-B jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej z o specjalnościach: wojskowym, policyjnym oraz strażackim. Poza przedmiotami „ogólnokształcącymi” uczniowie realizują  programy autorskie z edukacji obronnej, samoobrony i technik interwencyjnych oraz z wychowania fizycznego podczas których praktycznie jest realizowana Decyzja Nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów…”. 

Na podstawie w/w decyzji oprócz przygotowania do matury celem kształcenia naszej szkoły jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego i przygotowanie przyszłych absolwentów do odbycia służby przygotowawczej wg „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Opanowania wiedzy teoretycznej pozwala naszym uczniom na realizację zajęć praktycznych podczas szkoleń „poligonowych” a także podczas wspólnych szkoleń z Wojskiem w ramach podpisanej współpracy m.in. z: Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Związkiem Polskich Spadochroniarzy w którym nasi uczniowie są członkami.

I LO CN-B w Pułtusku jest jednym z wielu liceów prowadzonych przez Centrum Naukowo- Biznesowe „Feniks” s.c. a co za tym idzie współpracujemy również na zasadach partnerskich z Związkiem Strzeleckim „STRZELEC” z siedzibą w Warszawie, gdzie razem ze „strzelcami” uczestniczymy we wspólnych przedsięwzięciach – manewrach. Mieszkańcy miasta oraz powiatu widzą nas często w różnych uroczystościach patriotyczno – religijnych w towarzystwie 13 Pułku Piechoty Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, z którym szkoła ma zawarte porozumienie oraz w miesiącu czerwcu br. podczas wręczenia sztandaru szkole zostanie nadane imię w/w pułku.

Poza współpracą z wymienionymi instytucjami oraz zajęciami w szkole, nasi uczniowie przynajmniej raz w miesiącu biorą udział w praktycznym szkoleniu specjalistycznym, gdzie doświadczeni instruktorzy z Wojska, Policji prowadzą zajęcia z szkolenia bojowego. Kadra instruktorska to doświadczeni oficerowie i podoficerowie, którzy mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu żołnierzy i policjantów a także funkcjonariuszy. Wymienieni instruktorzy to ludzie posiadający wysokie kwalifikacje „cywilne i mundurowe” są to instruktorzy m.in.: walki w bliskim kontakcie z zakresu I, II, III, IV, technik interwencyjnych, technik posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu „tonfa”, technik przetrwania, technik strzelectwa itp. Więcej ciekawych informacji o naszej szkole można uzyskać na stronie internetowej www.cnb-feniks.edu.pl bądź na naszym facebooku www.facebook.com/feniksCNB.

Oprócz kadry mundurowej uczą u nas nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. O wysokim poziomie nauczania w naszym liceum niech świadczy fakt uzyskania przez uczennicę Aleksandrę P. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia 2014r. w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Uczniowie posiadający średnią powyżej 4,75 oraz ocenę z zachowania bardzo dobry są zwolnienie z opłat miesięcznych.

Doświadczenie osób prowadzących naszą szkołę oraz absolwenci Pana Majora, którzy pracują w różnych formacjach mundurowych upewniają nas w przekonaniu że należymy do grona najlepszych. Udział w wielu zawodach organizowanych przez Kuratorium oraz Wojsko gdzie zajmujemy czołowe miejsca pozwalają nam na udowodnienie naszych możliwości.  Wystarczy „wejść” na naszą stronę internetową bądź facebooka aby się o tym przekonać. Uczniów zainteresowanych naszą szkołą, zapraszamy do składania podań do dnia 28.05.2015 r do godz. 13.00. Dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.cnb-feniks.edu.pl bądź do pobrania w sekretariacie szkoły. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 518 344 042.