Powiat

SUPERWYCHOWAWCA z Tygodnikiem Pułtuskim

Uczniowie klasy  IIIB Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej, w ramach kampanii promocyjnej swojej wychowawczyni przygotowali specjalną stronę internetową. Brawo!