Zarobili lepiej niż Karta przewiduje

W roku ubiegłym starostwo powiatowe na pensje pedagogów w 5. swoich placówkach (LO, ZSZ, ZS, SOSW i PP-P) wydało łącznie aż 10, 8 miliona złotych, na - średniorocznie - 192,19 etatów. Dało to -znowu średniorocznie - 56 194,3 zł dochodu każdemu z nich

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, władze samorządowe muszą rokrocznie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na swoich nauczycieli, bowiem Karta nakłada na ministra edukacji obowiązek corocznego ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia na nadchodzący rok szkolny.

Jak wynika z analizy władz powiatu, w powiatowych placówkach oświatowych nauczyciel stażysta zarabiał od 2421 do 3098 złotych (średnia urzędowa dla tej grupy nauczycieli to 2717 zł, a u nas 2808 z). Nauczyciele kontraktowi zarabiali od 2708 do 3745 zł (średnia urzędowa - 3016 zł, w powiecie - 3416 zł), natomiast mianowani: od 3682 do 4642 zł (średnia urzędowa- 3913 zł, w powiecie - 4191 zł). W najwyższej kategorii awansu zawodowego, nauczycieli dyplomowanych, średnia krajowa została ustalona na poziomie 5000 zł, a pułtuscy pedagodzy pobierali od 5066 do 6370 złotych.

Uważna analiza danych pozwala stwierdzić, że najmniej - średnio - zarabiają nauczyciele Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa i Liceum Ogólnokształcącego im. P.Skargi, a najwięcej - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Np. w grupie nauczycieli dyplomowanych nauczyciele SOSW zarabiali średnio 6370 złotych, a ZS - 5066 złotych.

Największa liczba pedagogów zatrudniona jest w SOSW, prawie 54 etaty, następnie w ZSZ Ruszkowskiego - 46, ZS Prusa - 37, LO - 33 i PP-P - 11.

Dane: BIP starostwa powiatowego