Ferie z logopedią

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. od 19 do 23 stycznia , w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku zorganizowano  grupowe zajęcia logopedyczne pod hasłem  „Ferie z logopedią”. Pomysłodawczyniami i prowadzącymi  zajęcia były: mgr Marzena Borzym – logopeda i mgr Marzena Zabielska- Brzoza- neurologopeda.

Oferta jest odpowiedzią logopedów naszej poradni na zapotrzebowanie lokalnego środowiska, o czym świadczy ogromne zainteresowanie propozycją.  Grupa  16 dzieci  systematycznie korzystało z zaproponowanej formy pomocy.

    Program  zajęć obejmował ćwiczenia usprawniające prawidłową artykulację głosek, ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową w zakresie słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, uwagi i pamięci słuchowej oraz różnicowania i rozróżniania dźwięków.
    W pięciodniowym cyklu spotkań uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 9 lat, u których zdiagnozowano  zaburzenia artykulacji w postaci nieprawidłowej wymowy głosek szeregu  szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz głoski (r).
Pomocą zostały objęte głównie dzieci oczekujące na terapię logopedyczną oraz dzieci sześcioletnie, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej.
    W terapii logopedycznej ważnym elementem wpływającym na jej efektywność jest systematyczne ćwiczenie, powtarzanie i utrwalanie w domu materiału wyrazowego. Podobnie jak w przypadku nauki gry na instrumencie, także w terapii logopedycznej niezbędne jest wypracowywanie nowych wzorców ruchowych (artykulacyjnych) i ich automatyzacja w oparciu  o kojarzenie słuchowo- czuciowe. Dlatego też nieodzownym partnerem w terapii dla logopedy jest rodzic  i jego konsekwentna postawa w pracy z dzieckiem w domu.  Standardem współpracy logopedy z rodzicem jest to, że zostają oni wyposażeni w materiały i wskazówki do ćwiczeń (w formie drukowanej lub elektronicznej),  umożliwiające utrwalanie skorygowanych zaburzeń artykulacyjnych.  
Poradnia planuje podejmowanie podobnych inicjatyw w przyszłości.