Ksiądz Zdunkiewicz został kanonikiem!

W związku z podniesieniem kościoła pw. św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywrócenia do istnienia przy nim Kapituły Kolegiackiej św. Michała, zostało mianowanych 12 kanoników gremialnych tej kapituły, wśród nich ks. Janusz Zdunkiewicz – proboszcz par. św. Stanisława Kostki w Pułtusku

Biskup płocki Piotr Libera dekretem z dnia 2 kwietnia podniósł kościół pw. św. Bartłomieja (farny) w Płocku do godności kolegiaty. Biskup przywrócił równocześnie do istnienia, po niemal 200 latach przerwy, dawną Kapitułę Kolegiacką św. Michała. Ustanowienie kolegiaty stanowi wotum na 940-lecie diecezji płockiej.  

Zgodnie z decyzją bp. Piotra Libery kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Płocku został podniesiony do godności kolegiaty. Poza tym przywrócono do istnienia przy nim Kapitułę Kolegiacką św. Michała. Jak zapisano w dekrecie ustanawiającym kolegiatę, zadecydowały o tym przesłanki historyczne.
Otóż od połowy XII w. przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku (powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego), istniała prastara kapituła kolegiacka pod tym samym wezwaniem. W 1731 r. została przeniesiona do istniejącego od 1356 r. kościoła parafialnego św. Bartłomieja. W 1819 r. kapituła została zniesiona.
Za podniesieniem kościoła pw. św. Bartłomieja do rangi kolegiaty (świątynia niedawno obchodziła 650. rocznicę powstania) i restytuowania przy nim Kapituły Kolegiackiej zadecydowała potrzeba „nawiązania do chlubnych tradycji i bogatego dziedzictwa duchowego tejże kapituły”.
„Wyrażam głęboką nadzieję, że nadanie czcigodnej farze płockiej, tak dobrze zasłużonej dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta, rangi świątyni kolegiackiej przyczyni się do ożywienia życia religijnego parafian. Oby prześwietna kolegiata była miejscem, w którym Bóg doznaje coraz większej czci, a modlący się tutaj odkrywają na nowo Jego miłość do człowieka.
Niech przywrócona temu kościołowi po 196-ciu latach farna Kapituła Kolegiacką godnie pełni swoje zadania przyczyniając się do pomnażania chwały Bożej”, napisał w dekrecie bp Libera.
W związku z podniesieniem kościoła pw. św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywrócenia do istnienia przy nim Kapituły Kolegiackiej św. Michała, zostało mianowanych 12 kanoników gremialnych tej kapituły:
1. ks. kan. Wiesław Gutowski – proboszcz par. św. Bartłomieja w Płocku
2. ks. dr Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku
3. ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński – sekretarz 43 Synodu Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. św. Józefa w Płocku
5. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk – profesor WSD w Płocku
6. ks. Witold Godleś – proboszcz par. św. Józefa w Zakroczymiu
7. ks. Janusz Zdunkiewicz – proboszcz par. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
8. ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski – proboszcz par. św. Floriana w Orszymowie
9. ks. mgr Tomasz Opaliński – proboszcz par. św. Rocha w Janowie
10. ks. mgr Zbigniew Rembała – rektor seminarium w Iquitos, w Peru
11. ks. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
12. ks. dr Tomasz Lewicki – dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego
 
Niebawem wybrany zostanie prepozyt kapituły oraz opracowany statut.
Nowa kolegiata jest obecnie trzecią najważniejszą świątynią w diecezji płockiej, po bazylice katedralnej w Płocku i kolegiacie w Pułtusku.