Edukacja i Kultura

SUPERWYCHOWAWCA z Tygodnikiem Pułtuskim

WYBIERZCIE NAJFAJNIESZEGO WYCHOWAWCĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
HARMONOGRAM PLEBISCYTU:

zgłaszanie kandydatów - do 3 kwietnia. Głosowanie na Superwychowawcę Klasy – od 7 kwietnia do 1 czerwca 2015 roku – do godz. 10.00


REGULAMIN:

Organizatorem Plebiscytu jest redakcja Tygodnika Pułtuskiego

 • W Plebiscycie uczestniczą tylko wychowawcy klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego, zgłoszeni przez dyrekcję, uczniów i rodziców na Karcie Zgłoszenia zamieszczonej w Tygodniku Pułtuskim i na stronie internetowej www.pultuszczak.pl - do dnia 3 kwietnia.
 • Zgłoszeni wychowawcy muszą wyrazić pisemną zgodę na udział w Plebiscycie i publikację swojego wizerunku w Tygodniku Pułtuskim i na stronie internetowej www.pultuszczak.pl,www.plebiscyt.pultuszczak.pl
 • Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie do redakcji Tygodnika Pułtuskiego do dnia 3 kwietnia 2015 roku:
 • Karty Zgłoszenia do Plebiscytu Superwychowawca
 • zdjęcia zgłoszonej/-ego wychowawcy
 • zgody dyrekcji Szkoły na udział klasy w Plebiscycie.
 • Głosowanie odbywa się na kuponach zamieszczanych w Tygodniku Pułtuskim w dniach od 7 kwietnia do 1 czerwca 2015 roku oraz systemem głosowania sms – na stronie www.plebiscyt.pultuszczak.pl.
 • Kupony z bieżącego wydania Tygodnika należy dostarczać do redakcji co tydzień, każdorazowo do poniedziałku do godziny 12.00. Po tym terminie kończy się ich tygodniowa ważność, zgodnie z opisem zamieszonym na każdym kuponie.
 • Ostateczne przyjmowanie kuponów i sms kończy się w poniedziałek 1 czerwca, o godzinie 10.00.
 • Każdy kupon zamieszczany w Tygodniku ma równowartość 5 pkt., każdy sms ma wartość 1 punktu. Można oddawać dowolną ilość głosów.
 • Dodatkowe, jednorazowe 100 punków otrzyma klasa, która samodzielnie prowadzić będzie przez czas trwania Plebiscytu, Kampanię Promocyjną na terenie szkoły i swojej miejscowości.
 • Warunkiem uznania Kampanii Promocyjnej jest jej udokumentowanie w postaci nadsyłanych do redakcji informacji zdjęciowych i opisowych.
 • Okresowe wyniki Plebiscytu będą zamieszczane w Tygodniku Pułtuskim w numerach: 17, 19 i 21.
 • Plebiscyt wygrywa wychowawca, na którego w terminie od 7 kwietnia do 1 czerwca 2015 roku oddano łącznie najwięcej głosów (zsumowane punkty za kupony i sms).

NAGRODY:

 • Zwycięska klasa wraz z wychowawcą otrzymuje w nagrodę bezpłatny pobyt (dwa dni i jeden nocleg z wyżywieniem i atrakcjami oferowanymi przez Sponsora) w Farmie Krzyczki k. Nasielska
 • Redakcja i Sponsor nie zapewnia transportu do miejsca odbioru nagrody, ani ubezpieczenia OC za czas pobytu w Farmie Krzyczki.
 • Szczegóły realizacji nagrody zostaną ustalone między zainteresowanymi stronami Plebiscytu po wyłonieniu Zwycięzcy.

UKE ostrzega - oddzwaniaj z głową!

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o niepokojącym zjawisku, które w ostatnim czasie ponownie jest wykorzystywane przez oszustów.

Czytaj więcej...