Policjant, który mi pomógł

VIII edycja konkursu
Do 31 maja 2015 można zgłaszać kandydatów do konkurs „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.
 

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji (zarówno służby prewencyjnej jak i kryminalnej), którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem i zaangażowaniem w działania na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

 

Kandydatów do VIII edycji konkursu zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej

www.policjant.niebieskalinia.pl

 Policjanci pełnią ważną rolę w zatrzymywaniu przemocy w rodzinie - wyróżnij najbardziej zaangażowanych!